ДУ «Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України»

logo
Єдиний медичний простір

Примірні навчальні плани підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти:

Лист

  1. 222 Медицина

  2. 221 Стоматологія

  3. 226 Фармація

  4. 225 Медична та психологічна реабілітація (2016)

  5. 225 Медична психологія (2017)

  6. 228 Педіатрія


Примірні навчальні плани підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти, які попередньо здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста:

Лист

  1. 222 Медицина

  2. 221 СтоматологіяНавчальні плани підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»:

 

Інформаційні листи щодо навчальних планів додипломної підготовки фахівців:

 

 

Навчальні плани додипломної підготовки фахівців галузі знань 22 «Охорона здоров’я»