ДУ «Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України»

logo
Єдиний медичний простір

Інформація щодо розробки примірних програм з дисциплін додипломної підготовки фахівців другого (магістерського) рівня освіти:

Форма примірної програми з дисциплін додипломної підготовки фахівців другого (магістерського) рівня освіти за усіма спеціальностями галузі знань 22 "Охорона здоров'я"

Лист

Інформація щодо розробки типових програм підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»:

Форма типової програми навчальної дисципліни підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»

Навчальні програми додипломної підготовки фахівців галузі знань 22 «Охорона здоров’я»