ДУ «Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України»

logo
Єдиний медичний простір

Нормативна база, листи від МОЗ України та ДУ «ЦМК з ВМО МОЗ України, методичні рекомендації

Нормативна база

Накази та доручення МОЗ України

Наказ МОЗ України від 05.10.2016 № 1043 "Про затвердження Плану пріоритетних заходів вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти МОЗ України у 2016.2017 ннавчальному році"

Методичні рекомендації

  • Рекомендації з впровадження типової моделі системи менеджменту якості у вищих навчальних закладах МОЗ України (затверджені Міністром охорони здоров’я України 16.12.2013);

  • Методичні рекомендації з організації роботи інформаційно-технологічних систем бібліотеки вищого медичного (фармацевтичного) навчального закладу (затверджені заступником Міністра охорони здоров’я України 28.01.2014);

  • Методичні рекомендації з підготовки до ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок 1» і «Крок 2» як галузевого моніторингу якості вищої медичної освіти відповідно до Європейських вимог (для студентів та викладачів), підготовлені з урахуванням Порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів, погодженого з МОЗ України 29.04.2013. Методичні рекомендації направлені у ВМ(Ф)НЗ МОЗ України листом від 06.11.2013 № 23-01-9/137

Інструкція щодо оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах впровадження Європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу.