ДУ «Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України»

logo
Єдиний медичний простір

Підготовка навчально-методичної літератури

  1. Спільний наказ МОЗ України та МОН України від 16.02.2007 № 73/131 «Про затвердження Положення про порядок підготовки навчальної та навчально-методичної літератури для вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладів I-IV рівнів акредитації», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.06.2007 за № 589/13856

  2. Запобігання випадкам академічного плагіату. Лист МОЗ України

  3. Наказ МОЗ України від 28.08.2017 № 972 «Про втрату чинності наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19 січня 2015 року № 20»

  4. Наказ МОН України від 01.10.2012 № 1060 «Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси»

  5. Підготовка електронних видань, дидактичних демонстраційних матеріалів, електронних навчальних посібників та підручників у вищих медичних навчальних закладах. Методичні рекомендації МОЗ України

  6. Підготовка електронних навчальних матеріалів (електронних підручників та навчальних посібників) до видання. Методичні рекомендації МОЗ України

  7. Експертиза матеріалів на здобуття Державної премії в галузі науки і техніки 2018 року