ДУ «Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України»

logo
Єдиний медичний простір

Підготовка навчально-методичної літератури

Спільний наказ МОЗ України та МОН України від 16.02.2007 № 73/131 «Про затвердження Положення про порядок підготовки навчальної та навчально-методичної літератури для вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладів I-IV рівнів акредитації», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.06.2007 за № 589/13856

Запобігання випадкам академічного плагіату. Лист МОЗ України

Наказ МОЗ України від 28.08.2017 № 972 «Про втрату чинності наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19 січня 2015 року № 20»

Наказ МОН України від 01.10.2012 № 1060 «Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси»

Підготовка електронних видань, дидактичних демонстраційних матеріалів, електронних навчальних посібників та підручників у вищих медичних навчальних закладах. Методичні рекомендації МОЗ України

Підготовка електронних навчальних матеріалів (електронних підручників та навчальних посібників) до видання. Методичні рекомендації МОЗ України