ДУ «Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України»

logo
Єдиний медичний простір

Рішення робочої наради членів координаційної та робочих груп для презентації та обговорення розроблених ними проектів стандартів вищої освіти з відповідних спеціальностей галузі знань «Охорона здоров’я» (м. Чернівці, 10-11 березня 2016 року)

Протокол робочої наради членів координаційної та робочих груп для презентації та обговорення розроблених ними проектів стандартів вищої освіти з відповідних спеціальностей галузі знань «Охорона здоров’я» (м. Чернівці, 10-11 березня 2016 року)

Рішення робочої наради координаційної групи та голів, заступників голів робочих груп для забезпечення формування пропозицій до переліку спеціалізацій та розробки стандартів вищої освіти за спеціальностями галузі знань «Охорона здоров’я» (м. Київ, 26 січня 2016 року)

Наказ МОЗ України від 09.11.2015 № 733 «Про утворення координаційної та робочих груп для формування переліку спеціалізацій та пропозицій до стандартів вищої освіти за спеціальностями галузі знань «Охорона здоров’я»

Стандарти вищої освіти