ДУ «Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України»

logo
Єдиний медичний простір

Інформація щодо розробки типових програм у ВНЗ МОЗ України:

 

Уніфікована форма програми навчальної дисципліни підготовки спеціалістів у ВМ(Ф)НЗ

 

Інформація щодо розробки примірних програм з дисциплін додипломної підготовки фахівців другого(магістерського) рівня освіти за усіма спеціальностями галузі знань 22 "Охорони здоров'я":

Типові навчальні програми додипломної підготовки фахівців галузі знань «Медицина», «Фармація»